Sponsor een dier

Kinderboerderij de Boerenzwaluw is afhankelijk van uw steun voor een goede verzorging van de dieren. Daarom zoeken wij elk jaar mensen die ons daarbij willen helpen.

Wij vragen een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage voor een sponsordier. Het geld besteden wij aan voer, water, huisvesting en periodieke behandelingen zoals eventuele jaarlijkse inentingen en verzorging van klauwen, hoeven en nagels.

Iedere sponsor kan een dier op de kinderboerderij uitzoeken. De kinderboerderij blijft eigenaar van het dier en beslist wat er met het dier gebeurt. Als blijkt dat het dier niet meer op de kinderboerderij verblijft, wordt het sponsorgeld overgedragen aan een soortgenoot.

Uw naam wordt aan het sponsordier verbonden en met uw goedkeuring maken we dit bekend op facebook en op de kinderboerderij zelf.

Tijdens de openingstijden van de kinderboerderij bent u natuurlijk altijd welkom om het dier te bezoeken

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!